NIK o rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej

Pacjenci zbyt długo czekają na rozpoczęcie rehabilitacji, co zmniejsza jej skuteczność, zwłaszcza w grupie osób pobierających rentę okresową z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Problemem jest niewystarczająca liczba lekarzy orzeczników, a także brak odpowiedniej liczby podmiotów realizujących rehabilitację. Nie ma też rzetelnych danych na temat skuteczności rehabilitacji jako prewencji rentowej – ocenia Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie o rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.