Webinar: o prawach i obowiązkach kierownika apteki

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie webinarowe z mec. Krystianem Szulcem pt. „Nowe prawa i obowiązki kierowników aptek wg ustawy o zawodzie farmaceuty – aspekty praktyczne.