USA: Boeing ma zapłacić 17 mln dolarów w ramach ugody z FAA

Firma Boeing ma zapłacić 17 mln dolarów w ramach ugody z amerykańską Federalną Administracją Lotnictwa (FAA) w związku z zainstalowaniem w 759 samolotach Boeing 737 MAX i NG aparatury zawierającej czujniki, które nie zostały zatwierdzone do użytku przez organy regulacyjne.