Szwedzi zaniepokojeni brakiem progresu Polski ws. realizacji wspólnego programu promowego

Szwedzkie Ystad jest zaniepokojone brakiem progresu ze strony Polski w realizacji wspólnego projektu dot. m.in. zwiększenia zdolności przewozowych i przeładunkowych między Polską a Szwecją – mówił przedstawiciel portu Ystad. PŻB chce przebudować jeden z promów na napęd LNG, który miałby pływać do tego miasta.