Stopa bezrobocia w maju wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu – GUS

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc. wobec 6,3 proc. w kwietniu – podał Główny Urząd Statystyczny.