Rada Ekspertów: potrzebujemy zmian systemowych na wielu płaszczyznach

Dzisiejsze posiedzenie Rady Ekspertów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone było odbudowie systemu ochrony zdrowia po pandemii. Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który był gościem specjalnym posiedzenia, podkreślił, że jednym z głównych elementów reformy systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i podniesienie jakości świadczeń medycznych.