Projekt: ok. 100 zł za godzinę nocnego dyżuru apteki

Resort zdrowia przedstawił propozycje w zakresie finansowanych przez NFZ nocnych dyżurów aptek. Ustalił stawkę, ale też zasadę – odebranie zezwolenia za rażące uchylanie się od wyznaczonego dyżuru.