Politycy tylko mówią, tylko obiecują, ale de facto niewiele robią

Stawiam taką tezę, że politycy o opiece zdrowotnej w ogóle – nie tylko o przemyśle farmaceutycznym – tylko mówią, tylko obiecują, ale de facto niewiele robią – mówi Krzysztof Łanda.