Pierwszy doustny lek dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową. Tabletka raz na dobę

Bristol Myers Squibb otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na rejestrację doustnej azacytydyny w tabletkach jako pierwszej linii leczenia podtrzymującego u dorosłych z ostrą białaczką szpikową.