Pacjenci po COVID skorzystają też z rehabilitacji psychiatrycznej

NFZ nowelizuje zarządzenie ws. zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Chodzi o rehabilitację psychiatryczną po COVID-19 w szpitalu.