Kruk zwiększył nakłady na wykup portfeli długów o ponad 20 razy

Kruk wydał na portfele wierzytelności w drugim kwartale 2021 roku 484 mln zł, podczas gdy rok wcześniej przeznaczył na nie 23 mln zł. Firma kupiła portfele o nominalnej wartości 2 mld 764 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wartość nominalna portfeli wynosiła 187 mln zł.