KIO nakazała GDDKiA unieważnić postępowanie z wolnej ręki na odcinek S1 Bieruń-Oświęcim

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad unieważnić prowadzone w trybie tzw. z wolnej ręki postępowanie na wybór wykonawcy zaprojektowania i budowy odcinka trasy S1 Bieruń – Oświęcim.