Jarosińska-Jedynak: centra wsparcia pomogą samorządom zainwestować środki UE

Centra wsparcia doradczego przygotują gminy, związki gmin realizować wspólne koncepcje i przedsięwzięcia – uważa wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że „przed nami 770 mld zł do zainwestowania” ze środków UE.