Indywidualna stawka amortyzacji. Rozbieżne interpretacje podatkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozwolił podatnikowi CIT zamortyzować w trzy lata lokale niemieszkalne wyodrębnione z używanego wcześniej hotelu. Nie zgodził się na to wobec podatnika PIT.