Dowody z odciskiem palca z opóźnieniem. Powód: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa – minister Janusz Cieszyński skierował do rozpatrzenia przez Radę Ministrów pilny projekt ustawy zmieniającej termin wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną (odciskami palców).