Badanie: 52 proc. dyrektorów finansowych w Polsce deklaruje rosnący optymizm dot. sytuacji finansowej

52 proc. dyrektorów finansowych z Polski deklaruje, że są bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw finansowych swojej firmy, niż jesienią ub. roku – wynika z opublikowanego w poniedziałek badania „European CFO Survey 2021” firmy doradczej Deloitte.