Awaria w systemie elektroenergetycznym. Największa polska elektrownia odstawiona

W wyniku awarii w należącej do PSE stacji elektroenergetycznej Rogowiec doszło do awaryjnego odstawienia bloków w elektrowni Bełchatów.  Awaria została usunięta, PSE nie przewidują problemów ze zbilansowaniem systemu.