Aptek mniej, punktów aptecznych więcej

W czerwcu z rynku ubyło 15 aptek ogólnodostępnych. W tym samym czasie pojawiły się trzy nowe punkty apteczne.