Alkohol w ciąży. Czy państwo może skuteczniej zapobiegać?

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że nadal rodzi się wiele dzieci z FASD, czyli alkoholowym zespołem płodowym. Według RPO, państwo obecnie jest „bezradne” w tym zakresie i powinno podjąć skuteczne działania na rzecz abstynencji ciężarnych.